MISSOURI-R

De Missouri-r poorten worden opgebouwd uit een kader dat dan gevuld wordt met profielen. Deze profielen zijn vlak en hebben afgeronde hoeken. Standaard worden deze profielen verticaal geplaatst, vlak naast elkaar of met een tussenafstand. Er is ook de mogelijkheid om de profielen diagonaal of dubbel diagonaal te plaatsen. Ook kan men voor een mooier visueel effect, de poort voorzien van een horizontale ligger.


  • standaard verticale profielen 80/20 met afgeronde hoeken
  • Standaard tussenafstand van de profielen bedraagt +/-20mm.
  • Andere tussenafstanden mogelijk op aanvraag.
  • De profielen kunnen vlak naast elkaar geplaatst worden zodat er geen doorkijk mogelijk is.
  • Er kan een horizontale ligger voorzien worden, deze heeft dezelfde breedte als het kader.