ELECTRA

Electra hekwerk wordt opgebouwd uit schuin geplaatste ellipsvormige profielen die boven elkaar worden geplaatst. Het kader kan uit een andere kleur worden gemaakt dan de profielen.


  • Horizontale ellips-vormige profielen boven elkaar geordend de opvulling wordt door de fabrikant bepaald.
  • Standaard tussenafstand van de profielen bedraagt +/-30mm.
  • Er is een niet doorkijkbare variant mogelijk

fotoalbum-electra